fbpx
pazarlama nedir

Pazarlama Nedir?

Pazarlama Nedir? Pazarlama bir ürün ve/veya hizmetin bir uzman tarafından tüketiciyi ikna etmeye yönelik tüm iş ve tekniklerin uygulanma sürecidir. Satış ve takas dünya üzerinden insanlık var olduğundan beridir süregelen bir süreçte var olmuştur. Fakat pazarlama ortalama olarak 100 yıllık bir “sektör” diyebiliriz. 

Dijital Pazarlama Nedir?

Bir ticaret yapılıyorsa Dijital pazarlamanın kesinlikle yapılması gerekmektedir. Eski yıllarda bu durum böyle değildi. Eski yıllarda insanlık ihtiyacı olduğunu düşündüğü ürün veya hizmeti almaya bu kadar yatkın değildi. Fakat günümüzde tam anlamıyla bir tükem çılgınlığı bulunmakta. Sürekli olarak bir ürünün yenisi veya daha üst modeli çıkıyor. Hal böyle olunca bu ürünleri satın alması gereken birileri ve bu ürünleri her çıktığında satabilecek pazarlama uzmanı olmak zorunda. 

Pazarlamanın Tanımını Betimleyen Bir Görsel

Amerikan Pazarlama Derneği “Pazarlamanın Tanımı”

Amerikan Pazarlama Derneği dünya üzerinde pazarlama ile ilgili en çok veri toplayan ve en sistematik şekilde ilerleyen bir dernek olarak bilinir. Kendileri bu alanda en salt bilgi içeren pazarlama tanımını şu cümleler ile açıklamışlardır. 

1985 Yılı Dünyaca Kabul Görmüş Pazarlama Tanımı

“Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimi meydana çıkarabilmek için mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurulmasına yönelik planlama ve uygulama sürecidir.”

1985 Yılı Pazarlama’nın Tanımı

2013 Yılı Dünyaca Kabul Görmüş ve Geliştirilmiş Pazarlama Tanımı

“Müşteriler, örgüt, paydaşlar ve genelde toplum için değer ifade eden malları, hizmetleri ve hatta fikirleri üretme, duyurma, teslim ve mübadele faaliyeti, kurumlar seti ve süreçleri”

2013 Yılı Revize Edilmiş Pazarlama’nın Yeni Tanımı

Biraz önce bendenizin yapmış olduğu tanım da hemen hemen aynı şekil de pazarlamanın bir süreç olduğunu açıklayan kelimelere sahipti. 

NOT: Pazarlama bir süreç satış bir eylemdir! 

Pazarlama Uzmanı Kimdi?

Pazarlama Uzmanı Kimdir?

Peki pazarlama ile ilgili yeterli kült bilgiye sahip olduğumuza göre hızlıca Pazarlama uzmanı kimdir? konusunu inceleyelim isterim. Pazarlama uzmanı öncelikle uzman kelimesinden yola çıkılarak işlenmesi gereken bir durumdur. 

Uzman: “Uzman, belirli bir konuda ileri teknik ya da beceriye sahip kişidir.”

Bkz: https://tr.wikipedia.org/wiki/Uzman

Uzman tanımını öğrendikten sonra pazarlama uzmanı kavramının açıkça ne olduğu ortaya çıkmaktadır. Aslına bakılırsa “pazarlama” kelimesi de bir o kadar irdelenmeli ve tüm detaylarına inilmelidir. Pazarlama 100 yıllık yeni bir alan olsada bu alan üzerinde onlarca farklı ve güçlü teknik üretildi. 

Günümüzde genel olarak dolanan bir bilgiye göre günlük ve genel olarak satın alma kararlarımızın hemen hepsi bir pazarlama uzmanı veya pazarlama ekibi sayesinde manuple edilmekte.

Özetle gitmeyi tercih ettiğiniz yerler, giydikleriniz, yedikleriniz, satın aldığınız ve yaptığınız herşey birileri tarafından manuple edilerek yapılıyor. Ne kadar ilgi çekici değil mi?

Peki bu pazarlama teknikleri nelerdir? Pazarlama uzmanı yada pazarlama ekipleri hangi iş ve işlemleri kullanarak bizlerin tüm hayatına müdahil olabiliyorlar? Dilerseniz gelin hemen bilinen ve tanımlanmış pazarlama türlerinden bahsedelim. 

Pazarlama Türleri Nelerdir?

Pazarlama Türleri Nelerdir?

Pazarlama Türleri Nelerdir? diye sorulduğunda aşağıda ki maddeler içerisinde bulunan türler söylenmelidir. Bu türlerden çok daha farklı pazarlama türleri bulunsa da genel olarak bakıldığında bilinen, tanımlanmış ve test edilip onaylanmış pazarlama türleri şimdilik aşağıdakiler ile sınırlıdır. 

 • Hesap Tabanli Pazarlama (Account Based Marketi̇ng),
 • Satın Alma Pazarlama (Account Based Marketi̇ng),
 • Satış Ortaklığı (Affiliate Marketing) ,
 • Marka Pazarlama (Brand Marketing),
 • Söylenti Pazarlaması (Buzz Marketing),
 • Kampüs Pazarlama (Campus Marketing),
 • Amaca Yönelik Pazarlama (Cause Marketing),
 • İçerik Pazarlama (Content Marketing),
 • Bağlamsal Pazarlama (Contextual Marketing)
 • Sohbet Pazarlaması (Conversational Marketing)
 • Tartışmalı Pazarlama,
 • Müşteri Pazarlaması,
 • Dijital Pazarlama,
 • E-posta Pazarlama,
 • Etkinlik Pazarlaması,

Yukarıda bulunan pazarlama türlerinden bazılarını veya hepsini biliyor olmalısınız. Bu içeriğimde bu önemli pazarlama türlerini tek tek işlemeden ilerlemek istemiyorum. Hadi lafı daha fazla uzatmadan tüm pazarlama türlerini tek tek hep beraber inceleyelim.

Hesap Tabanlı Pazarlama (Account Based Marketi̇ng)

Hesap Tabanlı Pazarlama (Account Based Marketi̇ng) Pazarlama kaynaklarını bir veya bir dizi hedef yada hesap üzerine yoğunlaştırma ile yapılan pazarlama çeşididir. Hesap tabanlı pazarlamanın onlarca faydası bulunmaktadır.

Bunlardan ilki kaynak israfının oldukça azalmasını sağlaması, ikinci olarak izleme hedefleri ve ölçümlerinin oldukça kolay olmasıdır. Kısaltmasıyla ABM bir yatırımın temiz getirisinin olmasını sağlar. ABM yani “Hesap Tabanlı Pazarlama” kullanıldığı zaman satış ve pazarlamanın uyumlu hale gelmesini sağlar. 

Satın Alma Pazarlama (Acquisition Marketing)

Satın Alma Pazarlama (Acquisition Marketing) sizinle ilk defa karşılaşacak yeni ziyaretçilerin SEO adı verilen dijital pazarlama tekniklerinden biri olan teknikle yada ücretli reklam vb türevleriyle web siteye getirme üzerine kurgulanmış bir pazarlama tekniğidir. 

Satış Ortaklığı (Affiliate Marketing)

Satış Ortaklığı (Affiliate Marketing) daha çok güncel teknolojiye uygun bir pazarlama stratejisidir. Sebebi ise yine ana mottoda web sitesi mobil uygulama gibi sistemlerin olmasıdır.

Bir web sitesinde herhangi bir nedenden dolayı yüksek trafiğin bulunması ve bu trafiğin bilinçli bir şekil de bir markaya yada ürüne yönlendirilerek satış işleminin yapılmasına satış ortaklığı yani affiliate marketing adı verilmiştir. 

Marka Pazarlaması (Brand Marketing)

Marka Pazarlaması genel olarak bir şirketin son kullanıcı yada klasik tüketici arasında hikaye anlatıcılığı adı verilen teknik veya türevlerinin kullanılmasıyla ortaya çıkan duygusal bağ pazarlama stratejisidir.

Bu stratejide gerekli mecralar kullanılarak brand marketing yapmak isteyen şirket için son tüketici yani halkın algısına müdahale edilerek (manipüle) uygulanan bir tekniktir. 

Bu konuyla ilgili örnek vermek gerekirse “Pınar Süt”,”Ülker”,”Apple”,”Kirazlı Su” denildiğinde aklınıza gelenlerin gelmesinin sebebi marka pazarlamasıdır denebilir.

Buna bir ek daha eklemek gerekirse Pınar Süt, Ülker, Apple ve Kirazlı Su isimlerini duyduğunuz da hangi markanın yani hangi hikaye anlatıcısının daha başarılı olduğunu da kolayca ayırt edebilirsiniz. Bu listede Apple açık ara önde iken süreci Ülker, Pınar Süt ve Kirazlı Su takip edecektir. 

Söylenti Pazarlaması (Buzz Marketing)

Söylenti Pazarlaması daha çok viral yayılma adı verilen tekniği kullanır. Bu pazarlama tekniği kullanırken beklenti oluşturma psikolojik etkisi oluşturulur. Senaryo şu şekil de ilerler.

Bir topluluk oluşturulur ve bu topluluğa “Söylenti” oluşturacak bir teknikle bir bilgi verilir ve bu bilginin doğru yanlış önemsenmeden yayılmasına neden olunur. Örnek vermek gerekirse bu duruma bir etkinlikte veya üretilen bir haber içeriğinde lansman tarihi vermek diyebiliriz.

Kampüs Pazarlaması (Campus Marketing)

Kampüs Pazarlaması üniversite öğrencilerini işe alarak izin verilen bölgelerde stand kurma gibi farklı tekniklerin kullanılmasıya yapılan satış tekniğine verilen isimdir. İnsanlar tanıdığı kişilere karşı “Kritik Faktör” yani bilinç ve bilinçaltı arasında bulunan güvenlik duvarını kullanılmaz hale getirebilirler.

Bu nedenle ülkemizde milyonlarca insan kefil olması nedeniyle borç ödemekte. Aslında bu durumda da tam olarak bir satın alma yapmıştır fakat farkında değildir. 

Kefil konusunu hızlıca geçtikten sonra kampüs pazarlaması hakkında detay vermek isterim. Ülke, aile, yaşanılan bölge gib etkenlerden dolayı öğrenciler üniversite çağlarında daha özgür daha aktif ve daha hızlı hareket etmektedir.

Bu nedenle kampüs pazarlaması tekniği genel olarak çok ciddi yoğun satış yaptırmasa da oldukça güçlü bir tekniktir. Burada diğer tekniklerden tek fark gönüllü yada ücretli olarak tanınan yüzlere sahip olan üniversite öğrencilerinin desteğinin alınmasıdır. 

Amaca Yönelik Pazarlama (Cause Marketing)

Amaca Yönelik Pazarlama (Cause Marketing) hemen herkesin bildiği fakat “Duygu Sömürücüleri” gibi bir anlamın ortaya çıkmasından dolayı haz etmediği bir pazarlama tekniğidir.

Pazarlama denildiğinde genel olarak hemen herkes maddi bir menfaat düşüncesine kapılmaktadır. Fakat Cause Marketing daha çok hayırseverlik faaliyetleri için yapılan bir tekniktir. 

Genelde Amaca Yönelik Pazarlama uzmanlarını kalabalık caddelerde ellerinde basit ve fiyatı sizin belirleyebildiğiniz ürünler satmaya çalışırlar. Örneğin el yapımı kitap ayracı.

Bu tür ürünleri kapı kapı gezerek veya biraz önce de söylediğim gibi potansiyelin yüksek olduğu alanlarda dolaşarak insan beyninin rica ve duygusal karmaşasını kullanarak yapmaya çalışırlar. 

İçerik Pazarlaması (Content Marketing)

İçerik Pazarlaması (Content Marketing) özellikle dijital pazarlama alanında son dönemde en çok kullanılan pazarlama tekniklerinden bir tanesidir. Uzman olduğunuz bir alan hakkında web sitesi açar ve düzenli içerikler girersiniz. (berkayaglar.com.tr bu duruma bir örnektir.) 

Girdiğiniz bu içerikleri yani metinleri farklı mecralarda paylaşır ve bir kitle, bir topluluk oluşturmaya çalışırsınız. Bu sayede toplamış olduğunuz size saygı ve aynı zaman da sempati duymaya başlayan topluluk üzerinde satışını gerçekleştirmek istediğiniz ürünü ilan etmeye başlıyorsunuz.

NOT: Bu pazarlama çeşiti oldukça eğlenceli ve güzeldir. Yazmak için kendinizi geliştirmeniz gerekir. Gelişmek için araştırma gerekir ve bunların hepsi sizi daha kaliteli bir insan haline getirir.

Bağlam Pazarlaması (Contextual Marketing)

Bağlam Pazarlaması (Contextual Marketing) kullanıcıların genel davranışlarına göre (burada önemli olan “çevrim içi davranışları” yani ölçümlenebilir hareketleri) dijital platformlarda (internet siteleri, sosyal medya mecraları vs.) reklamların verilmesidir. 

Tam olarak olmasada anlamsal olarak konuyu kavrayabilmeniz adına konuyu detaylandırmak istiyorum. Web sitelerinde ısı haritası adı verilen bir analiz çeşiti bulunmaktadır.

Bu analiz çeşiti web sitesine giren kişilerin çoğunlukla ilk hangi hareketi yaptıklarının sonuçlarını bizlere gösterir. Yani web sitesine giren kişiler hemen aşağı kaydırmaya başlıyorsa biliriz ki “Slider” adı verilen üst bölgede duran sağa sola kayabilen büyük görsellerde sorun var.

Yada menümüz de bulunan butonlardan birine veya bazılarına hiç tıklama yapılmıyorsa onları oradan kaldırır ve yerine yenilerini yerleştiririz gibi. Bu örnek ilginizi çektiyse buraya tıklayarak ısı haritası verilerini bize veren bir sistemi inceleyebileceğiniz hotjar firmasının resmi web sitesine geçiş yapabilirsiniz. 

Pazarlama Uzmanı Nasıl Olmalıdır?

Pazarlama Uzmanı genel olarak bakıldığında Pazarlama Nedir? sorusuna cevap verebilecek, cevap verirken sizleri birşeylere ikna edebilecek kişilere denmesi gerekir. Bir pazarlama uzmanı kişinin yapısını analiz edebilen, insan psikolojisine hakim, beden dili, hipnotik satış gibi konuları çözmüş olmalıdır. 

Peki bu konuyu maddelemek isteseydik bir pazarlama uzmanında sırasıyla hangi özellikleri arardık? Hadi gelin bence olması gereken sırası dahilinde listemi sizinle paylaşayım.

Pazarlama Uzmanında Olması Gerekenler

 1. İyi bir dinleyici olmalıdır. (Pazarlama sürecini başarıyla sonuçlandırılması için bu önemli.)
 2. Mükemmel bir analizci olmalıdır. (Analiz satışın en kritik aşamasıdır.)
 3. Önyargı, Özgüven, Heyecan gibi konularda tam da olması gerektiği gibi davranmalıdır.
 4. Beden dili, Nöro Pazarlama, İnsan psikolojisi gibi alanlarda uzman olmaldır.
 5. Hitabet ve adab-ı muaşeret kurallarına hakim olmalı ve bunlara uygun davranmalıdır.
 6. Espri zekası yüksek olmalıdır. Gerektiği taktirde satış ortamını yumuşatmak gerekebilir ve bunu yeterince yapabilmelidir.
 7. Minimal bir EGO’ya sahip olmalıdır. Bunun aşırıya kaçmaması kişide tam yerinde özgüven oluşmasına neden olur bu sayede yüksek oranlarda satışlar gerçekleştirebilir vb.

Yukarıda bulunan maddeler ve daha eklenmemiş olan diğer “Gizli” maddeler bir pazarlama uzmanında olması gereken özelliklerdir. 

Evet tüm özellikleri incelemiş ve merak ettiklerinizi cevaplamışken bir adet örnek senaryo yazmadan bitirmek istemedim. Bu senaryo bir tele satış senaryosu. Yani pazarlama uzmanı bir müşteriyi arar ve bir ürün satmaya çalışır. 

Senaryo içerisinde pazarlama uzmanı aynı zamanda dijital pazarlama uzmanı. Sattığı hizmet ise SEO hizmeti. (SEO hizmeti hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz buraya tıklayarak detaylı bilgi içeren makaleye göz atabilirsiniz.) Yani bir fiziksel ürün değil. Basit düzeyde bir senaryo olacak.

Müşteri genelde olumlu cevaplar verecek fakat teknikleri tek tek incelemenizi ve içerisine serpiştirilmiş yoğun psikolojik teknikleri yakalamaya çalışmanızı rica ediyorum.

Örnek Tele Pazarlama Senaryosu

İyi  günler  ….. Bey / Hanım …….. Moradam adına Moradam SEO ve Dijital Performans  ajansından arıyorum ismim Berkay Nasılsınız?

Sizin de aralarında bulunduğunuz müşterilere yönelik hazırladığımız çok özel bir “müşteri

Koruma planı” ile ilgili bilgi vermek isterim.

Sizin için özel hazırlanan bu plan kendinizi ve işletmenizi her türlü Google cezalarına karşı güvence altına almanızı sağlıyor. Bu plan ile google sandbox sorunları, üst sıralara çıkamama, cironuzda artış olmaması gibi aynı zamanda potansiyel müşterilerinize satış yapamama, web sitenizin yavaş açılması, zararlı linklerin ortaya çıkması, anti seo çalışması gibi başınıza gelebilecek her türlü olumsuz duruma karşın 1 ay boyunca tüm optimizasyon çalışmalarını yapıyor ve size yaptığımız işlemleri raporlandırıyoruz.

Soru Sorulur:

Makaleleriniz Özgün Mü? | 

Fotoğraflarınızın Alt Etiketleri Doğru Yapılandırıldı Mı? |

Hosting Optimizasyonunuz Yapıldı Mı?

….. Bey / Hanım Optimizasyon sonrasında 45 + 15 gün tüm kelimelerinizi beraber takip edeceğiz ve size haftalık olarak rapor göndereceğiz. Bu sayede yaptığımız iş ve işlemlerin sonuçlarını beraber incelemiş olacağız. 6 ay boyunca sizlere fayda sağlayamadığımızda ödemiş olduğunuz ücreti geri iade etmekteyiz.

Bu teminat sayesinde site hızlandırma, meta tag ve meta description iyileştirme, kopya yazı kontrol, site içi mimarisinin düzenlenmesi, rakip kelime analizi, google search console yardımı, xml düzenleme, zararlı link tespiti, hosting optimizasyonu, reklam optimizasyonu ve iş geliştirme dâhil olmak üzere iç SEO ve Teknik SEO alanında yapmanız gereken her türlü işlemin size özel tahsil edilecek olan 6 kişilik uzman kadro tarafından yapılmasını sağlayacaksınız.

Ayrıca, bu özel plana dâhil olursanız 7 gün 24 saat ……. Moradam benim işim acil teknik ekibi hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanıyorsunuz. Üstelik sadece iç seo ve teknik seo sorunlarından değil, sizin seçtiğiniz ve bizim tetikleyerek yükseliş garantisi verdiğimiz anahtar kelimelerinizin yükselmesini de sağlamış olacaksınız. 

Bununla birlikte sizlere sağladığımız hizmetlerden alacağınız faydaları takip edeceğiniz, süreci istediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz moradam takip panelini de ücretsiz olarak veriyoruz. Moradam takip paneli, tekerleğe eklenen backlinkleri, kelimelerinizin gidişatını, önceki tarihler ile günümüzü karşılaştırabilmenizi, sıralamaların yüzdelik oranlarını, aldığınız hizmetin grafiksel dökümanlarını, takip etmek istediğiniz anahtar kelimeleri ekleyip kaldırma işlemlerini ve daha onlarca alanın kontrolünü yapabileceğiniz parametreden oluşmaktadır.

Soru Sorulur:

….. Bey/Hanım Ne kadar sıklıkla Web sitenizden telefon araması alıyorsunuz?

….. Bey/Hanım tek seferlik 2.000 TL sizce de bu hizmetler için uygun değil midir?

Planımızdan faydalandırmak adına sizleri birazdan muhasebe departmanımız arayacak ve ödeme yöntemlerimizden bahsedecek. Sormak istediğiniz bir soru var mıdır? Onların teknik sorulara cevap verme yetkisi bulunmuyor. Ben yardımcı olmak isterim. 

….. Bey/Hanım, 1 ay optimizasyon süresi ile geçerli İç SEO, Teknik seo, ücretsiz Moradam kontrol paneli ve biraz önce açıkladığım diğer tüm hizmetler için tek seferlik 2.000 TL ödeme için sizi muhasebe departmanımız birazdan arayacaktır. 

İç SEO ve diğer ürünlerimizle ilgili Her  türlü  soru  ve talebiniz için bizi 0 850 346 6000 ’dan arayabilirsiniz. Aramıza hoşgeldiniz, bol kazançlı, yüksek ciro ve müşterili, güzel günler dileriz.

Pazarlama Uzmanı Maaşları

Pazarlama uzmanı bir kişi yüksek ihtimalle kendine ait bir hizmet veya ürün satıyordur. Yada bir firmada yüksek primler ile yaşamına devam ediyordur. Genelde bir pazarlama uzmanı maaş kısmında çok fazla durmaz, pazarlama uzmanı tamamen prim odaklı yaşamaktadır. Bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı net maaşlar yada kazançlar sektör üzerinde bilinememektedir. 

Yinede kariyer.net web sitesinde 222 kişiden alınan verilere göre bir pazarlama uzmanı maaşı ortalamasının verileri oluşturulmuş. Aşağıda bulunan görselde bir pazarlama uzmanının net maaşına göz atabilirsiniz.

Pazarlama Nedir? içeriğimin burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Teknikleri 15 adet ile sınırlandırmış olup bu teknikleri gün gün güncellemeyi düşünmekteyim. Merak ettiğiniz herhangi bir konuda bana ulaşabilir ve ücretsiz destek alabilirsiniz.

[WPSM_AC id=470]

 

 

3 thoughts on “Pazarlama Nedir?”

 1. Affiliate Marketing ile ilgili doğru ve güzel bir bilgi arıyordum. Pazarlama nedir makalesi ciddi anlamda güzel bir içerik olmuş elinize sağlık.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.